HỆ THỐNG INTECH ENERGY

0966 966 819 - 0966 966 313
Lô 5+6, Khu công nghiệp Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội

Chiến lược phát triển

GIÁ TRỊ HƯỚNG TỚI

Tất cả cán bộ nhân viên Intech Energy luôn suy nghĩ và hành động với tinh thần, trách nhiệm cao nhất hướng về sứ mệnh "kiến tạo cuộc sống xanh" và luôn kiên tâm theo đuổi
TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU
1.Trở thành công ty năng lượng có quy mô và uy tín dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
2.Khẳng định và xây dựng giá trị mới cao hơn của xã hội;
3.Xây dựng hạnh phúc và sự phát triển bền vững của xã hội;
4.Xây dựng tổ chức mà ở đó công bằng, tiến bộ và luôn ghi nhận, đền đáp sự cố gắng, nỗ lực của cá nhân và tập thể;
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1. Trách nhiệm: - Với bản thân: Luôn cầu tiến, lắng nghe, chia sẻ và có ý chí vươn lên. - Với khách hàng: Làm việc với sự trách nhiệm và tận tân. - Với tổ chức: Đặt trách nhiệm với tổ chức lên cao nhất trong suy nghĩ và hành động. 
2. Tận tâm: Luôn tận tâm với Khách hàng - Đồng nghiệp - Tổ chức cả trong suy nghĩ và hành động. 
3. Sáng tạo: -  Intech Energy không ngừng đầu tư, nghiên cứu để kiến tạo những hệ thống sản phẩm, giải pháp, dịch vụ hiệu quả, hữu ích, thông minh và đẳng cấp. - Xây dựng môi trường làm việc tự do sáng tạo và phát triển ý tưởng cho tất cả nhân viên.
SỨ MỆNH - KIẾN TẠO CUỘC SỐNG XANH
1. Intech Energy thực hiện sứ mệnh “ Kiến tạo cuộc sống xanh”, luôn nỗ lực kiến tạo nên kỹ thuật và công nghệ của ngày mai, của tương lai tốt hơn, phù hợp hơn để phụng sự con người và xã hội. 
2.  Ở Intech Energy, mọi người đều có cơ hội phát triển để kiến tạo tương lai, cuộc sống tốt đẹp hơn. 
© Intech Energy 2021 All rights reserved. 
phone-handsetmap-marker

© Intech Energy 2024 All rights reserved.