HỆ THỐNG INTECH ENERGY

0966 966 819 - 0966 966 313
Lô 5+6, Khu công nghiệp Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC INTECH ENERGY 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG HOÀNG HỮU THẮNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Người sáng lập INTECH ENERGY
– Là cổ đông sáng lập Công ty CP Năng Lượng Xanh Intech Việt Nam và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của công ty.
– Dưới sự lãnh đạo và điều hành của Ông, Intech Energy đã có những bước phát triển đột phá và tạo được vị thế như hiện nay; đồng thời với những định hướng chiến lược dài hạn và trung hạn một cách rõ nét, Ông đã tạo được nền tảng vững chắc, làm tiền đề cho Công ty phát triển vững bền trong tương lai.
TRẦN VĂN NHƠN
Giám Đốc
Tốt nghiệp đai học Bách Khoa Hà Nội. Ông có nhiều năm kinh nghiệm quản lý và đào tạo. Hiện tại Ông kiêm nghiệm chức vụ Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Intech Energy trong khối tập đoàn Intech Holdings. Dưới sự lãnh đạo và điều hành của Ông, Intech Energy đã có những bước phát triển đột phá và tạo được vị thế như hiện nay;
Trưởng phòng kinh doanh
ĐINH VĂN HƯNG
Tốt nghiệp Tiến sĩ xây dựng – Viện Numerical Methods and Informatics, Đức, Ông có trên 15 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, thiết kế và quản lý dự án tại nước ngoài và Việt Nam.
Trưởng phòng Kỹ thuật tổng thầu  
lƯƠNG  VĂN THANH

Kế toán trưởng
TRỊNH THỊ LUÂN

Trưởng phòng đầu tư dự án
TRẦN VĂN NHƠN

CHỦ TỊCH HĐQT
Ông Hoàng Hữu Thắng
Tốt nghiệp Tiến sĩ xây dựng – Viện Numerical Methods and Informatics, Đức, Ông có trên 15 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, thiết kế và quản lý dự án tại nước ngoài và Việt Nam.
CHỦ TỊCH HĐQT
Ông Hoàng Hữu Thắng
Tốt nghiệp Tiến sĩ xây dựng – Viện Numerical Methods and Informatics, Đức, Ông có trên 15 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, thiết kế và quản lý dự án tại nước ngoài và Việt Nam.
CHỦ TỊCH HĐQT
Ông Hoàng Hữu Thắng
Tốt nghiệp Tiến sĩ xây dựng – Viện Numerical Methods and Informatics, Đức, Ông có trên 15 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, thiết kế và quản lý dự án tại nước ngoài và Việt Nam.
CHỦ TỊCH HĐQT
Ông Hoàng Hữu Thắng
Tốt nghiệp Tiến sĩ xây dựng – Viện Numerical Methods and Informatics, Đức, Ông có trên 15 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, thiết kế và quản lý dự án tại nước ngoài và Việt Nam.
© Intech Energy 2021 All rights reserved. 
phone-handsetmap-marker

© Intech Energy 2024 All rights reserved.